Hello world!

Dit is surfusuf.nl.

En ja, ik ben bezig met het verplaatsen naar een andere website, dus ziet dit er iets anders uit vergeleken met voorheen.